retour en homepage imprimer envoyer

Belangrijke personen in de gemeente - Jean REY

Specifieke informatie

Bijzondere informatie:

Jean Rey is dr. in de rechten aan de ULg (1926). Zijn vader is protestant dominee. Jean Rey schrijft zich in als advocaat bij het Hof van Luik (1926-1958). Actief in de liberale politieke partij, wordt hij in 1936 gevraagd bij de Waalse problematiek en met zijn vrienden van de Waalse actie is hij vel tegen de neutraliteitspolitiek welke door de Belgische regering en Leopold III geadopteerd is. In oktober 1945 neemt hij deel aan het Nationaal Waals Congres in Luik waar hij de federalistische these ondersteund.

Zijn strijd wordt pas echt duidelijk in 1947 door het neerleggen van een wetsvoorstel over de organisatie van de Federale Staat. De parlementariërs weigeren het voorstel te bestuderen. In 1950 kondigt hij aan, dat in het bewustzijn van de Walen een vertrouwensconflict tegen de Belgische staat heerst. Als Minister van Economische Zaken neemt hij ook actief deel aan de debatten over de schoolse kwestie. In de jaren '60 wordt hij lid van de Europese Commissie (1958-1967).

ls Europees Commissaris is hij actief geweest tijdens de onderhandelingen van Kennedy Round. Hij was Eerste voorzitter van de Europeese Commissie (1967-70), deze worden beschouwd als één van de vaders van Europa van 1974 tot 1978. 

Informatie te vinden op : http://www.wallonie-en-ligne.net/1995_Cent_Wallons/Rey_Jean.htm

 Suggestie / opmerking op de site

Top
| Design & intégration : Microcosm.be | Dévelopement : Medialabs |

Commune d'Esneux | Place Jean d'Ardenne, 1 - 4130 ESNEUX | 04.380.93.20 | info@esneux.be

Antenne administrative Tilff | Place du Souvenir, 1 - 4130 TILFF | 04.380.93.67

Atelier communal | Route de Poulseur - 4130 ESNEUX | 04.380.94.50

Escale | Avenue de la Station, 80 - 4130 ESNEUX | 04.380.93.10